GDPR & Bescherming personen-gegevens

De vernieuwde wet aangaande de bescherming van de personengegevens gaat in op 25-05-2018.
Wij doen er alles aan om hieraan te voldoen en onze klanten te informeren waar nodig. Heb je hierover nog vragen, contacteer ons gerust op info@lievenhoste.be


Personen-gegevens

Tot op heden worden de verzamelde personen gegevens enkel bewaard op onze contracten met onze klanten en in de correspondentie, dit zowel schriftelijk als in het mail verkeer. Contracten worden bewaard voor onze boekhouding en dit zeker voor de wettelijke periode. Nadien kunnen deze geven verder bewaard worden als persoonlijke referentie. Verdere verwerking doen wij niet. Wij geven geen gegevens door aan derden en doe geen verdere analyse met deze gegevens. Ook sturen wij zonder expliciete toestemming geen nieuwsbrieven uit naar onze contacten. Mocht iemand hier een onregelmatigheid in ondervinden dan waarderen wij daar de melding van en doen we het nodige om dit recht te zetten. 


Beeldmateriaal

Alle beeldmateriaal op onze website werd op een wettelijke, legale en wederzijds akkoord verkregen. Het gepubliceerde beeldmateriaal wordt gebruikt ter promotie van Lieven Hoste en als portaal om toekomstige klanten onze mogelijkheden te tonen. Onder geen enkele voorwaarde wordt beeldmateriaal aan deren doorverkocht zonder explicatie toestemming van de betrokken partijen anders dan in de aanvankelijk overeenkomst afgesproken. Vanaf heden zullen alle overeenkomsten enkel nog schriftelijk kunnen gebeuren en stappen wij af van de mondelinge overeenkomst. 


We proberen momenteel zo veel mogelijk van onze contacten op de hoogte te brengen van deze aanpassing in de wet op de persoons gegevens verwerking. Hebben we u niet kunnen bereiken, wens u alsnog bijkomende informatie of wenst u uw beeld niet gepubliceerd te zien dan kijken we graag met u de overeenkomst na en handelen hierna onmiddellijk gepast naar.

Verwerking


Beelden gefotografeerd door Lieven Hoste werden in het verleden gedeeld op social media pagina van Lieven Hoste of gerelateerd aan Lieven Hoste (zoals mijn Facebook pagina's). Dit zijn o.a.:

facebook Lieven Hoste
facebook commercial fotografie Lieven Hoste
facebook H-art Huwelijksfotografie
facebook Make-up Tessie Callens

Twitter Lieven Hoste

Instagram Lieven Hoste
Instagram H-art wedding

website www.lievenhoste.be
website www.lievenhoste.com
website www.h-art.be
website www.h-drone.be
website www.makeuptessie.be
website www.makeuptessie.com
website www.visagietessie.be

Wie niet wenst gepubliceerd te worden kan dit steeds melden, dan nemen wij deze beelden offline.
In de toekomst zal hier uitdrukkelijk toestemming voor gevraagd worden.

Social media