Packshots

Met alle opkomende webshops en online diensten is het belangrijk jullie product duidelijk naar jullie klanten toe te kunnen presenteren. We zorgen ervoor dat je kwalitatieve packshots van jullie producten hebben. Schaduwvrije productfoto's op witte achtergrond of transparant aangeleverd. We passen ons aan aan jullie behoefte.


Vraag vrijblijvend uw offerte aan.

Richtprijzen

Productfotografie kan reeds vanaf 6€ per product, afhankelijk van de afwerkinggraad wordt een offerte op maat opgemaakt.

Alle prijzen zijn steeds excl. b.t.w.